Jak podpořit neomezený potencl dětství ?

Maria Montessori

"Pomoz mi, abych to dokázal sám." (Montessori)

Tato prosba, malého dítěte se stala hlavním krédem pedagogiky Marie Montessori.

Její pedagogický přístup byl již na tehdejší dobu velice nadčasový. Ve svém působení staví do centra dění "dítě", jako jedinečnou osobnost, individualitu. A právě dětství do 6 let, jako klíčové období, kdy je úkolem rodiče citlivě dohlížet na přirozený vývoj dítěte. Pomáhat mu k samostatnosti a k rozvoji jeho schopností, které intuitivně používá, pokud k tomu má připravené prostředí, s jasně stanovenými pravidly, pevnými hranicemi            a závaznými dohodami.

M.Montessori byla názoru, že pokud chceme proměnit a ovlivnit vývoj společnosti, musíme začít od těch nejmenších, tedy od dětí.


Kde je vůle, tam je cesta...a tak jsme se jednoho dne na podzim roku 2013 rozhodly, (Barbora Čuříková a Lucia Vežníková), založit občanské sdružení s cílem nabídnout rodičům připravené prostředí (podle Montessori pincipů) pro jejich děti. Naši snahou je motivovat děti k poznávání okolního světa, učit je soběstačnosti a zdravému sebeprosazení. Citlivý přístup umožňuje dětem svobodu projevu. Čím více bude míst, kde se k dětem budeme chovat s respektem a umožníme jim se vyvíjet dle jejich volby a tempa, tím větší je naděje, že příští generace budou lidé sebevědomí, s otevřenou myslí a respektující.

Budeš-li trpělivý... umožníš tak svému dítěti pocítit bezpečí, při jeho vývoji...
Náš tým: 

Barbora Čuříková - ředitelka DS bambini Vyškov, lektorka v komunitní škole 

Montessori metoda mě učarovala. Vede ke svobodě společně se zodpovědností. Učí děti myslet i vnímat sebe sama i okolní svět s respektem a úctou.

Absolvované kurzy a semináře :

Cesta k vědomému rodičovství - Montessori vzdělávací rodinné centrum Řečkovice

Montessori pedagogika 1 - 3 -Montessori vzdělávací rodinné centrum Řečkovice

Praktický život - u paní Štarkové

Matematika - u paní Štarkové

Diplomový kurz Montessori pro věk 6 - 12 - Montessori ČR

Vstupte do ticha - Montessori ČR

Hudba s Deborah Sulowski - Montessori ČR

.....nespočet dalších seminářů a přednášek


Lucia Vežníková - průvodce v ds bambini Vyškov

Každý den strávený v přítomnosti dětí mě obohacuje. Metoda montessori mě zaujala, jak jasným a stručným způsobem dokáže dětem ulehčit vzdělání. Moji prioritou je být jim průvodcem při objevování světa.

Absolvované kurzy a semináře :

Cesta k vědomému rodičovství - Montessori vzdělávací rodinné centrum Řečkovice

Praktický život - u paní Štarkové

Matematika - u paní Štarkové

Praktický život - u paní Mili Pažické

Montessori pro MŠ -Montessori vzdělávací rodinné centrum Řečkovice

Jazyk 3 - 6 let - Montessori ČR

Matematika 3 - 6 let - Montessori ČR

Vstupte do ticha - Montessori ČR

Diplomový kurz Montessori 0-3 - Montessori ČR

Hudba s Deborah Sulowski - Montessori ČR

.....nespočet dalších seminářů a přednášek


Miluše Čuříková - lektor

 Jako zdravotní sestra jsem byla nápomocná k dospělým. Dozrál čas poznat i tyto kouzelné duše, naplňuje mě práce s nimi a učím se od nich .


Absolvované kurzy a semináře :

Montessori pro MŠ -Montessori vzdělávací rodinné centrum Řečkovice

Matematika 3 - 6 let - Montessori ČR

Vstupte do ticha - Montessori ČR