Jak to chodí  u nás?

Jelikož fungujeme jako komunitní škola (děti navštěvující naši školu mají režim individuálního neboli "domácího" vzdělávání), je tedy potřeba mít školu kmenovou, tzn. školu, kde jsou každé pololetí děti přezkoušeny. Naše děti byly nejprve zapsány v Březové (pouze první rok), poté se nám podařilo najít Montessori školu. Být zapsán ve stejné škole není naší podmínkou. Pokud se rozhodnete pro naši společnou cestu, je potřeba mít stanovisko Pedagogicko-psychologické poradny k individuálnímu vzdělávání a dát vědět spádové škole, že Vaše dítě nenastoupí, atd. S tímto vším Vám rádi pomůžeme!

A teď trochu z praxe...Na začátku každého školního roku dítě dostává přehled učiva, kterým by mělo projít. Toto učivo je zaznamenáno v myšlenkových mapách, které berou zřetel na individuální potřeby dětí. Děti se učí plánovat si svoji práci a k tomu nám slouží deníky. Tyto deníky jsou zároveň výstupem pro rodiče, kteří tak vědí, čemu se zrovna jejich dítě věnuje. Průvodce dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru činností, způsobu, jakým bude pracovat, s kým a kde, ale současně preferuje a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže samo rozhodnout. Dává svobodu tam, kde je dítě schopné převzít vlastní zodpovědnost. Průvodce tedy zasahuje v případě, když se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost nebo narušuje ustanovená pravidla. Podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. V průběhu dne jsou dětem nabízeny klíčové lekce ze všech oblastí (jejich struktura se odvíjí od momentálních potřeb dětí). Děti mají během dopoledne prostor na svačinu a jsou zachovány tříhodinové pracovní bloky, v komunitním kruhu se setkáváme před obědem. Dětem je nabízena externisty: hudební výchova (hra na flétnu, možnost i houslí), pracovní činnosti, angličtina. Námi je zajištěno plavání, bruslení, výlety, expedice. Pro pobyt venku budeme mít k dispozici areál BMX , který je přes cestu. 

Pokud Vám toto vše dává smysl, tak se nám ozvěte a přijďte se už nyní podívat, jak to u nás funguje.

Všechny Vaše dotazy Vám ráda zodpovím.

Barbora