montessori metoda

O Montessori pedagogice slyšíme často, ale co to přesně znamená? Přátelská a shovívavá metoda, která ponechává dítěti úplnou volnost? Filozofie malého vládce? Vůbec ne. Je to způsob myšlení, který považuje dítě za nejdůležitější článek výuky a nahlíží na něj s největším možným respektem v rámci jeho celistvosti a osobnosti. Chápe vzdělávání jako podporu pro život.

Našim cílem je rozvoj dítěte a proto nabízíme vzdělání na míru, přizpůsobené tempu jednotlivých dětí, bez rozlišování toho, že někdo vyniká a někdo zaostává. Každý člověk je vybaven dary: city, rozumem a rukama, svojí jedinečností tak přispívá k harmonii celku, což v sobě nese ohromnou zodpovědnost za vše, co vykoná, co nevykoná, za vše, co řekne i neřekne. Stává se tak plně vědomou součástí celku, se svým pevným a nenahraditelným místem.

V rámci Montessori přístupu se dítě učí samo přirozenou cestou, ve vhodném prostředí a za pomoci průvodce, který je motivuje, respektuje a přizpůsobuje se mu. V duchu spolupráce, podpory objevování a samostatného zkoumání, umění vyjádřit svůj názor a uchopení své jedinečnosti a svých darů. Zároveň ukotveni v pravidlech, zodpovědnosti, ve svém těle, vědomém prožívání svých emocí, zdravých vztazích, ohleduplnosti, víry v sebe a své kvality.

Pohled na celek, souvislosti, principy, vzájemnou propojenost, řád, kterou Marie Montessori zavedla pod pojmem Kosmická výchova, je prvotní podstatou celého učení, seznamování dítěte  s vesmírem, světem a samo se sebou. Od celku je teprve možné jít k jednotlivostem, k detailům.

Kdo vlastně jsme? Odkud pocházíme? Kde jsme? Co je kolem mě? Proč jsme tu, a jak můžeme přispět?

První stupeň vychází z pěti Velkých příběhů: Příběhu O stvoření vesmíru a Země: Bůh, jenž nemá žádné ruce. Druhý příběh vypráví O zázraku vzniku a rozmanitosti života, třetí příběh O příchodu člověka a jeho darech. Čtvrtý příběh popisuje vývoj písma a dar poslání písma, pomocí kterého jsme schopni vytvářet v představách obrazy, zaznamenávat a předávat tyto vize pomocí slov. Poslední, pátýpříběh, vypráví O vzniku a vývoji čísel, logice a selském rozumu.

Cílem Kosmické výchovy a tudíž vzdělání na prvním stupni je rozvoj celistvé osobnosti dítěte v globálním měřítku. Vnímání odlišností, jiných kultur, jiných názorů, vede k toleranci, zvídavosti a v uvěření v to, že tzv. "pravda" není jen jedna, ale pohledů na danou věc existuje mnoho. Množství různých úhlů pohledu nám umožňuje klást si otázky a sám na ně hledat odpovědi.

Úlohou vzdělání v této době je pochopit svět jako celek, v němž mohou jednotlivci, různé kultury a národy existovat v mírovém soužití. Je to začátek nové generace dětí, které budou vnímat svobodněji, v souvislostech a srdcem.

Pomozme jim společně. Třeba tím, že budeme dále měnit sebe, náš způsob rodičovství, způsob vzdělávání. Buďme jim opravdovými průvodci na tomto světě, spojme se. 

Cíl je společný - naše děti.