Komunitní škola bambini Vyškov

Na počátku byl nápad, možná vnitřní puzení, poté bylo zaseto semínko. Den po dni, krok po kroku mu byly vytvářeny ty správné podmínky k životu. Rostlo, sílilo, rozvíjelo se. 

Motivujeme, podporujeme, nabízíme. Rozvíjíme neomezený potenciál našich dětí.

Společně vytváříme dohody, pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. 

To jsou hlavní myšlenky naší komunitní školy, která funguje již 3 roky v prostorách rodinného domu. 

Nastal čas posunout se dál a dát možnost i vašim dětem, být součástí našeho poznávání světa. 

Od září se těšíme ve Vyškově. Více informací Barbora Čuříková.