informace pro rodiče

Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí bambini Vyškov.

Rodiče na začátku týdne obdrží email nebo zprávu na messenger s přehledným plánem, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Rodiče mají možnost být součástí programu. Popřípadě si domluvit schůzku s ředitelkou školky, která rodičům ráda poskytne potřebné informace a zodpoví jejich otázky.

Zápis dětí probíhá od dubna - na školní rok 2022/ 23 nepřijímáme nové děti.

V době letních prázdnin 2022 bude v bambini Vyškov zavřeno od   4. - 8. 7., 25. 7. - 5. 8. 2021 a 29. - 31. 8.

Plán výchovy a péče o dítě

Plán výchovy a péče v dětské skupině bambini I. a bambini II. popisuje metody výchovy a péče podle metodiky Montessori. Je kladen důraz na rozvoj schopností a dovedností dítěte, kulturních a hygienických návyků se zaměření na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Blíže je plán popsán v pdf.


Provozní řád

Název zařízení: dětská skupina bambini I. a bambini II.

Adresa: nám.Obránců míru 365/3, 682 01 Vyškov

Provozovatel dětské skupiny bambini I. a II. (dále jen DS): bambini Vyškov z.s., nám.Obránců míru 365/3 , 682 01 Vyškov.

Kapacita DS: bambini I. - 12 dětí, bambini II. - 6 dětí

Provozní doba DS: pondělí - pátek od 7:30 do 16:30.

Zahájení činnosti DS: 1. června 2017.

Podrobněji jsou vnitřní pravidla dětské skupiny stanovena v pdf. dokumentu


Zásady a informace o zpracování osobních údajů

V případě, že jste našimi klienty, svěřujete nám své osobní údaje. My následně odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů a s právy, které máte v souvislosti s GDPR.